Reflexné masáže chrbta

Reflexné masáže chrbta patria do skupiny liečebných metód , ktoré jsú odvodená z klasickej masáže. Vykonáva sa s cieľom odstrániť chorobné zmeny na koži a tkanivách. Pôsobí na nervový systém, ktorý je hlavným riadiacim systémom v organizme človeka.

Reflexné masáže chrbta patria do skupiny liečebných metód , ktoré jsú odvodená z klasickej masáže. Vykonáva sa s cieľom odstrániť chorobné zmeny na koži a tkanivách. Pôsobí na nervový systém, ktorý je hlavným riadiacim systémom v organizme človeka.

Využíva reflexný oblúk- pri masáži sa drážia receptory, tie prenesú info dostredivými dráhami do mozgu a tie mozog spracuje a ten sa potom odstredivými dráhami dostane do podkožia ,svalov alebo orgánov. Ovplyvňuje sympatikove a parasympatikové dráhy číže vegetatívnu nervovú sústavu (táto sústava ovplyvňuje inervačne vnútorné orgány, za normálnych okolností sú v rovnováhe, zabezpečujú všetky životné dôležite procesy v organizme)

Pri každej poruche funkcie orgánu vznikajú bolestivé body ktoré sa projekčne prejavujú v oblasti kde sú uložené, ako napr. srdiečko – oblasť Th 1 – 8 vľavo, obličky – oblasť Th10 – S3 obojstranne ….a tak ďalej. Pri dorzálnej zostave sa hmaty vykonávajú prevažne popri chrbtici a v oblasti lopatiek. Chrbát sa dá spraviť za 30 minút. Na začiatku sa robia dva diagnostické hmaty – pomocou nich sa dá určiť či sú prítomne bolestivé body. A taktiež dá sa tlakom, ktorý je vyvíjaný palcami a prstami rúk uvolniť stuhnuté svaly . Zlepší sa prekrvenie, upraví sa funkcia orgánov ,zrýchli sa metabolizmus …

Kontraindikácie:

Absolútne

  • akútne zápaly tkanív alebo orgánov, ktoré si vyžadujú chirurgické riešenie
  • stavy, ktoré si vyžadujú pokoj na lôžku ( akútna dna, IM, respiračná insuficiencia )
  • horúčkové stavy
  • infekčné ochorenia
  • nádory, akútne zápaly v povrchových tkanivách

Relatívne

  • gravidita a menštruácia ( vynechávame panvovú zostavu )
  • resekcia rebier, pneumotorax, pokročilé štádia Bechterevovej choroby, ťažké KVS ochorenia…..