Kraniosakrálna terapia

Väčšina ľudí si myslí, že pomocou kraniosakrálnej terapie sa liečia bolesti chrbta či hlavy. A majú pravdu. Avšak je to len špička ľadovca.

Väčšina ľudí si myslí, že pomocou kraniosakrálnej terapie sa liečia bolesti chrbta či hlavy. A majú pravdu. Avšak je to len špička ľadovca.

A majú pravdu. Avšak je to len špička ľadovca. V skutočnosti kraniosakrálna terapia pôsobí na celého človeka a zmeny sa môžu objaviť v tele, v mysli a na duchu v priebehu sedenia a tiež po ňom.

Podstatou tejto terapie je presvedčenie, že každý sa rodí s energiou „životnej sily“, ktorá je v čínskej medicíne označovaná ako „chi“. Udržuje tlkot srdca a chod tela, cez nervový systém je prenášaná do každej bunky tela, kam dodáva všetky informácie potrebné k jeho každodennému fungovaniu.

Kraniosakrálna terapia nazýva túto energiu vrodenou inteligenciou, ktorá uzdravuje telo a je vždy s vami. Ak každá bunka v tele funguje na 100 percent, človek je zdravý. Nanešťastie štrukturálne nerovnováhy a posunutia chrbtice môžu prenos tejto vrodenej inteligencie narúšať, čo spôsobuje nerovnováhu a tvorbu pozmenených buniek. Toto môže časom vytvoriť veľa zdravotných problémov a ochorení.

Hlavnou úlohou kraniosakrálnej masáže je pomôcť napraviť štrukturálne nerovnováhy v ľudskom tele a umožniť tak vrodenej inteligencii ísť tam, kde je potrebné ísť a obnoviť narušený krvný obeh, ďalej zmierniť akékoľvek zasahovanie do nervov a tým umožniť dysfunkčným bunkám, aby sa samy vyliečili. Sila, ktorá vytvorila telo, ho môže aj liečiť.

Kraniosakrálna terapia pomáha zapnúť túto uzdravujúcu silu pre optimalizáciu zdravia. Klient sa počas nej nachádza na pokojnom mieste, úplne oblečený, terapeut nemanipuluje s chrbticou, používa ľahké dotyky na vybraných miestach okolo hlavy, trupu, kolien a chodidiel. Všíma si, čo klient pociťuje pri určitých bodoch tela a v kraniosakrálnom systéme (membrány a mozgovomiechový mok, ktorý obklopuje a ochraňuje mozog a miechu), pričom cieľom je zlepšiť fungovanie centrálneho nervového systému.

„Upokojujúce, vnútorný pokoj, pocit úľavy, harmónia a relaxácia, pocit prijatia, pocit, že som úplne nažive a cítim sa znovu ako celok“ – to sú len niektoré zo slov a slovných spojení, ktoré ľudia používajú na opis svojich skúseností s kraniosakrálnou terapiou.